COMUNA SLATINA

Hotărârile autorității deliberative

2020

Aprilie

Mai

Iunie

HCL 43 – Constatarea încetării de drept pentru mandatul consilierului local Făluță Dumitru și vacantarea locului de consilier local

HCL 44 – Reorganizarea Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Slatina

HCL 45 – Modificarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Slatina

HCL 46 – Aprobarea participării comunei Slatina în program pentru sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public

HCL 47 – Aprobarea devizului general al obiectivului de investiții: „Realizarea lucrărilor de eliberare amplasament pentru drumul comunal și LEA JT

HCL 48 – Stabilirea prețului pe metru pătrat pentru ocuparea temporară destinată suprafețelor de teren ce vor fi afectate cu ocazia lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Instalație tehnologică de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”

HCL 49 – Aprobarea unor facilități fiscale pentru anul 2020

HCL 50 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 51 – Aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru două suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Slatina către Delgaz Grid S.A. în vederea executării unor imobile situate pe raza comunei Slatina

HCL 52 – Aprobarea cumpărării terenului în suprafața de 2.903 m.p situat în intravilanul comunei Slatina

HCL 53 – Organizarea licitației publice de vânzare pentru suprafața de teren intravilan din domeniul privat al Comunei Slatina situat pe raza satului Găinești

HCL 54 – Aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea prin betonare pentru drumurile comunale „La Țigănașu” și „La Crăciun” din satul Găinești

Iulie

HCL 55 – Rectificarea bugetului local pe trimestrul III

HCL 56 – Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local

HCL 57 – Aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pe un teren din domeniul public al comunei Slatina către compania Delgaz Grid S.A. pentru executarea unor lucrări de alimentare cu energie electrică

HCL 58 – Aprobarea trecerii imobilului cu destinația remiză PSI și terenului aferent din domeniul public în domeniul privat

HCL 59 – Rezilierea contractului de închiriere încheiat între Comuna Slatina și Cabinetul Medical Individual dr. Iordăchescu Meda

HCL 60 – Aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea drumului comunal „Vorlaz” din satul Slatina

Noiembrie

HCL 90 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slatina

HCL 91 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Slatina

HCL 92 – Aprobarea taxelor și impozitelor pe anului 2021

HCL 93 – Aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al Comunei Slatina

HCL 94 – Înființarea unui Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Comuna Slatina

HCL 95 – Aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare al Comunei Slatina ca Stațiune Turistică de interes local

HCL 96 – Achiziționarea unui autoturism în regim leasing pentru activitățile Primăriei

HCL 97 – Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL 98 – Aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și Comuna Slatina pentru realizarea proiectului „Decolmatare și apărare de mal zona aval pod Suhani”

Comments are closed.