COMUNA SLATINA

Anunțuri


2022

Anunț al Agenției pentru Protecția Mediului Suceava

Anunț închiriere atribuire directă loturi de pajiște

Anunț colectiv pentru comunicarea somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunț închiriere atribuire directă lot de pajiște

Informare Orange România

Concurs secretar general comună

Recensământul Populației și Locuințelor 2021


2021

Anunț licitație spații dispensar medical

Anunț important pentru persoanele cu dizabilități

Anunț atribuire pajiște

Anunț concurs recrutare consilier debutant Compartiment buget-finanțe

Anunț concurs consilier asistent Compartiment audit public intern

Anunț concurs consilier principal Compartiment audit public intern

Anunț examen promovare în clasă Compartiment fond funciar, registru agricol și arhivă

Anunț concurs consilier debutant Compartiment fond funciar, registru agricol și arhivă

Anunț organizare licitație vânzare masă lemnoasă

Anunț concurs post femeie de serviciu

Anunț modificare taxă de salubrizare


2020

Hotărâre învestire mandat primar

Anunț facilități fiscale

Anunț licitație teren intravilan

Anunț licitație teren intravilan

Anunț afișare documente tehnice cadastru 

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Anunț licitație vânzare lot intravilan

Anunț închiriere pajiști domeniu privat

Anunț vânzare teren intravilan prin licitație publică

Anunț organizare concurs promovare grad profesional superior

2019

Anunț licitație vânzare terenuri intravilane

Anunț licitație vânzare masă lemnoasă

Anunț examen de promovare

Anunț licitație publică

Anunț măsurători cadastru


2018

Anunț afișare publică documente tehnice ale cadastrului

Anunț organizare licitație intermediară de vânzare masă lemnoasă