COMUNA SLATINA

Anunțuri


2024

Anunț cursuri de instruire organizate de DAJ Suceava

Anunț licitație terenuri

Anunț licitație teren

Furnizare pachet alimentar pentru Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina și pentru Școala Gimnazială Găinești, comuna Slatina, județul Suceava, în cadrul Programului național „Masa sănătoasă” în anul 2024

Anunț achiziție carburant

Anunț lucrări demolare Cămin Cultural Găinești

Anunț licitație masă lemnoasă


2023

Anunț lucrări împetruiri drumuri comunale afectate de inundații

Anunț închiriere prin atribuire directă suprafețe pajiști

Anunț licitație terenuri

Anunț interzicere incinerare miriști și deșeuri vegetale

Anunț licitație terenuri


Delegarea gestiunii activității de colectare și transport pentru deșeurile municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava

Achiziționare lucrări proiect „Modernizare iluminat public stradal Etapa a II-a”

Amenajare trotuare și zone de acces în localitățile Slatina și Găinești 

Decolmatare și apărare de mal zona aval pod Herla

Împietruire drumuri comunale afectate de inundații

Proiectarea și execuția obiectivului de investiții: „Modernizare parțială prin betonare Strada Lavandei, Comuna Slatina, Județul Suceava”


2022

Anunț al Agenției pentru Protecția Mediului Suceava

Anunț închiriere atribuire directă loturi de pajiște

Anunț colectiv pentru comunicarea somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunț închiriere atribuire directă lot de pajiște

Informare Orange România

Anunț acordare ajutor de încălzire

Anunț vânzare licitație publică loturi teren intravilan

Anunț privind interzicerea comercializării de țigări electronice în aparate automate

Anunț privind finalizarea activităților din proiectul „Îmbunătățirea conținutului digital și infrastructurii TIC sistemice în domeniul învățământului preuniversitar la nivelul comunei Slatina”

Finalizarea activităților proiectului “Creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Slatina în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Anunț finalizare proiect “Creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Slatina în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Anunț supunere dezbatere publică privind delegarea de gestiune prin concesiunea serviciului de iluminat public al comunei Slatina

Înscrierea foselor septice din Comuna Slatina în Registrul Evidenței Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Amenajare trotuare și zone de acces pentru următoarele zone din Comuna Slatina: Zona Primăriei Slatina, Zona Școlii Gimnaziale „Alexandru Lăpușneanu” Slatina,  Zona Dispensarului Uman Slatina, Zona Căminului Cultural Slatina, Zona Școlii Gimnaziale Găinești, Corp A,B,C, Zona Bisericii Găinești

Construire poartă semnal, parcare și totemuri la intrarea în localități din Comuna Slatina

Concurs secretar general comună

Recensământul Populației și Locuințelor 2021


2021

Anunț licitație spații dispensar medical

Anunț important pentru persoanele cu dizabilități

Anunț atribuire pajiște

Anunț concurs recrutare consilier debutant Compartiment buget-finanțe

Anunț concurs consilier asistent Compartiment audit public intern

Anunț concurs consilier principal Compartiment audit public intern

Anunț examen promovare în clasă Compartiment fond funciar, registru agricol și arhivă

Anunț concurs consilier debutant Compartiment fond funciar, registru agricol și arhivă

Anunț organizare licitație vânzare masă lemnoasă

Anunț concurs post femeie de serviciu

Anunț modificare taxă de salubrizare


2020

Hotărâre învestire mandat primar

Anunț facilități fiscale

Anunț licitație teren intravilan

Anunț licitație teren intravilan

Anunț afișare documente tehnice cadastru 

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Anunț licitație vânzare lot intravilan

Anunț închiriere pajiști domeniu privat

Anunț vânzare teren intravilan prin licitație publică

Anunț organizare concurs promovare grad profesional superior

2019

Anunț licitație vânzare terenuri intravilane

Anunț licitație vânzare masă lemnoasă

Anunț examen de promovare

Anunț licitație publică

Anunț măsurători cadastru


2018

Anunț afișare publică documente tehnice ale cadastrului

Anunț organizare licitație intermediară de vânzare masă lemnoasă