COMUNA SLATINA

Structura

2022

Conducerea Primăriei Slatina

 • Gherman Vasile-Vlăduț – Primar
 • Post vacant – Viceprimar
 • Gășpărel Elena-Lăcrămioara – Secretar general comună
 • Niculeasa Gavril – Administrator public

Cabinetul Primarului

 • Gontariu Rodica – Consilier personal
 • Axinte Ionel – Consilier personal

Compartimentul audit public intern

 • Post vacant – Auditor
 • Post vacant – Auditor

Compartimentul asistență socială

 • Făluță Loredana – Consilier principal I
 • Mironeasa Elisabeta – Asistent comunitar
 • Rusu Liliana – Asistent comunitar

Compartiment stare civilă

 • Post vacant

Compartiment fond funciar și registru agricol

 • Gherman Mihaela – Referent III
 • Cigolea Andrei – Consilier I

Compartiment registratură, relații cu publicul și arhivă

 • Stanciuc Adriana – Consilier I

Compartiment buget, finanțe, contabilitate

 • Dumitrache Giorgiana – Consilier I
 • Crăciun Ana-Maria – Consilier I

Compartiment impozite și taxe

 • Neamțu Mihaela – Consilier I
 • Ilk Mihaela Ecaterina – Referent III

Compartiment gestiunea bunurilor materiale

 • Cazacu Dragomir – Muncitor / Electrician

Compartiment administrativ și gospodărire comunală

 • Agapi Eugen – Muncitor calificat
 • Făluță Vasile – Paznic (jumătate de normă)
 • Rotaru Gheorghe – Paznic (jumătate de normă)
 • Iftimie Victor – șofer
 • Dumitrache Vasile – Muncitor calificat / Fochist
 • Atitienei Gheorghiță – Muncitor necalificat
 • Rusu Ileana – Femeie de serviciu

Compartiment achiziții publice

 • Șorodoc Florin-Daniel – Consilier I

Compartiment cadastru și urbanism

 • Post vacant – Consilier I
 • Rotariu Elena – Consilier asistent

Compartiment juridic și resurse umane

 • Ștefănoaia Maria – Consilier I

Compartiment situații de urgență și protecția mediului

 • Bălașa Mihaela – Referent

Compartiment cultură

 • Post vacant – Muncitor calificat
 • Sărbușcă Muraru Alin Dumitru – Consilier I (jumătate de normă)
 • Șorodoc Oana Gabriela – Consilier I (jumătate de normă)

Statul de funcții din cadrul Primăriei Comunei Slatina

Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Slatina și modificarea organigramei și statului de funcții

Salariile de bază ale angajaților Primăriei Slatina