COMUNA SLATINA

Istoric

iulie 12, 2017

Satul şi comuna SLATINA se află în sudul judeţului Suceava. Comuna Slatina este alcătuită din satele: GĂINEŞTI, HERLA şi SLATINA. Satul este străbătut de-a lungul său de pârâul Suha Mică.

Cadrul natural deosebit, prin bogăţiile solului, păduri, locuri de păşunat, a favorizat apariţia unor aşezări omeneşti aici din cele mai vechi timpuri.

Cercetări efectuate în această zonă de către arheologi ai Muzeului Judeţean Suceava au idetificat prime materiale datând încă din secolele XI-XIV. Urme de cultură materială aparţinând secolelor XVI-XVII au fost descoperite în punctul numit PLOŞTINA situat pe pârâul Mălina.

Această zonă ar fi aparţinut satului Mălini,iar mai târziu ar fi devenit prima aşezare a satului de azi HERLA, considerat a fi cel mai vechi de pe această vale. Satul GĂINEŞTI este o aşezare veche, întemeiată de către Simion Găină, venit pe aceste meleaguri cu turma sa din Bucovina. Acest sat apare menţionat încă din 1498. Localitatea DRĂCENI (SLATINA) este atestată ca aşezare încă din secolul XV, din 15 septembrie 1498, în manuscrisul „Codicele Humorului” aflat la Mănăstirea Humorului. Aici sunt menţionate cele trei localităţi de pe valea Suha Mare şi Suha Mică: Mălini, Găineşti şi Drăceni, ca sate.

Last modified: februarie 15, 2022